Gyakori kérdések - Munkanélküliség biztosítás

Gyakran ismételt kérdések a munkanélküliség biztosítás témaköréből. Kattintson a kérdésre, hogy megkapja a választ. Nem találta meg, amit keresett, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot.

1. Mit jelent pontosan a munkanélküliség biztosítás?

A mai világban nem lehetünk elég felkészültek a hirtelen fellépő változásokra. Munkahelyünket egyik napról a másikra veszíthetjük el, akár betegség, vagy egyéb okokból kifolyólag. A váratlan helyzetekre nyújt megoldást és egyben segítséget is a munkanélküliség biztosítás. Ha munkáltatónk rendes felmondás útján bocsájt el, vagy keresőképtelenné válunk, esetleg balesetből adódóan maradandóan károsodunk, illetve baleseti halál következik be, a biztosító a megadott feltételek mellett nyújt anyagi szolgáltatást.

2. Ha már rendelkezem más biztosító társaságnál is munkanélküliségi biztosítással, köthetek egyidejűleg egy másikat?

Egyidejűleg két azonos szerződés nem lehet érvényben, ha szerződője ugyanazon személy. Egy családban természetesen egyszerre lehet kötni több biztosítást is, feltétele, hogy különálló személyek legyenek a szerződő felek.

3. Milyen eseményekre nyújt fedezetet a biztosítás?

1: Munkanélküliség: ha a munkáltató rendes felmondás útján szünteti meg a munkaviszonyt, és a Munkaügyi Központ munkanélküliként nyilvántartásba veszi az ügyfelet és álláskeresési támogatásban részesül.

2: Keresőképtelenség: Baleset vagy betegség esetén, ha a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos megállapítja a keresőképtelenséget. Ebben az esetben ennek tényét hitelt érdemlő dokumentummal kell alátámasztani.

3: Baleseti maradandó egészségkárosodás: Ha egy baleset folytán az ügyfél 50% mértéket elérő, vagy azt meghaladó maradandó egészségkárosodást szenved.

4: Baleseti halál: Halál esetén a biztosító egyszeri juttatásban részesíti a családot, vagy a megjelölt kedvezményezettet.

4. Ki lehet szerződője a munkanélküliség biztosításnak?

22 és 55 év közötti magyarországi lakóhellyel rendelkező személy köthet, aki minimum 1 éve folyamatos, minimum 30 órás alkalmazásban álló, határozatlan munkaviszonnyal rendelkező, Magyarországon bejelentett dolgozó, ha az adott munkahelyen nem áll közeli hozzátartozója tulajdonában, vagy irányítása alatt és nem jelentett be a munkáltató alkalmazotti létszámcsökkentést. Nem nyugdíjas, nem részesül anyasági támogatásban, nem áll felmondás vagy próbaidő alatt, utóbbi 3 évben nem volt regiszrtált munkanélküli, nem rendelkezik maradandó egészségkárosodással és nem volt balesetből adódóan betegállományban, több mint egymást követő 60 napig, betegségből kifolyólag pegig 30 napig.

5. Mennyi időre köthető a biztosítás?

A munkanélküliség biztosítás határozatlan időre jön létre, évfordulója pedig a csatlakozási nyilatkozat aláírását követő hónap első napja lesz.

6. Mikortól válok biztosítottá?

A csatlakozási nyilatkozat aláírását követően a biztosító elbírálja, hogy Ön valóban megfelel-e a biztosítási feltételeknek. Ha elutasítja azt, 15 naptári napon belül küldenek egy elutasító nyilatkozatot. Ha elfogadja, fedezeti igazolást küldenek egyidejűleg az első 3 havi díjat tartalmazó díjbekérő szelvénnyel együtt. Automatikusan biztosítottá válik az ügyfél, ha az első díjat megfizette.

7. Mit jelent az önrészesedés?

A biztosítónak nem áll fenn szolgáltatási kötelezettsége munkanélküliség esetén a biztosítási esemény bekövetkezését követő 60 napig, keresőképtelenség esetén a biztosítási esemény bekövetkezését követő 30 napig.

8. Mit jelent a várakozási idő?

A Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő időszak, amely alatt bekövetkező biztosítási esemény esetén a biztosító nem nyújt szolgáltatást. Munkanélküliség esetén ez 180 nap, míg keresőképtelenség esetén 30 nap. Baleseti maradandó egészségkárosodásnál és baleseti halálnál nincs várakozási idő.

9. Mennyi a maximális szolgáltatási idő?

A maximális szolgáltatási idő munkanélküliség esetén 8 hónap (beleértve a az önrészesedési időt is), keresőképtelenség esetén szintén 8 hónap (önrészesedési idővel együtt).

10. Milyen biztosítási csomagok választhatóak?

Az ügyfél maga választja ki a biztosítási összeget, ami munkanélküliség esetén nem lehet több mint a nettó jövedelem 70%-a, keresőképtelenség esetén pedig ennek fele, azaz 35%-a, baleseti maradandó egészségkárosodás és baleseti halál esetén pedig ennek húszszorosa.

11. Mikor és hogyan szűnik meg a biztosításom?

Automatikusan megszűnik a biztosítás, ha az ügyfél betöltötte 60. életévét. Díjnemfizetés esetén az első díj befizetését követő 30. nap múltán, folyamatos díjfizetés esetén a 60. nap után. Évfordulóra történő felmondással, illetve a kártérítési összeg kifizetése után.

12. Hogyan mondhatom fel szerződésem?

A biztosítás az évforduló előtt 30 nappal felmondható hivatalos, írásos formában.

13. Mi a teendő, ha személyes adataim, munkahelyem megváltozott?

Ha változott munkahelye, illetve módosult valamely személyes adata, nincs más teendője, mint azt a biztosító felé jelezni és a módosult adatokat megadni.

14. Mikor és hogyan kell jeleznem, ha a káresemény  bekövetkezett?

A biztosító honlapjáról, valamint a honlapunkról is letölthető Szolgáltatási Igénybejelentővel és a káreseményre vonatkozó miden hivatalos dokumentummal együtt (személyi igazolvány, lakcím kártya másolat, halotti anyakönyvi kivonat, jogosítványmásolat, orvos által kiállított hivatalos véleményezés, munkáltató által kiállított munkaviszony megszűnéséről szóló dokumentum)el kell juttatni a biztosító társaság felé, 15 naptári napon belül.

15. Honnan igényelhetek kárbejelentő dokumentumot?

A biztosító, illetve cégünk honlapján is lehetősége van letölteni a Szolgáltatási Igénybejelentő Nyilatkozatot.

16. Milyen dokumentumok visszaküldésére van szükség biztosításom megkötéséhez?

Ahhoz, hogy munkanélküliség biztosítását meg tudjuk kötni, szükségünk van az alkuszi megbízás és a Csatlakozási Nyilatkozat eredeti, aláírt példányára. Ezen kívül, szerződése létrejöttéhez szükség van az Ön utolsó 3 havi bérpapírja, valamint adott esetben a diploma másolatára. Ha inkasszós fizetési módot választott, a díjlehívásról szóló megbízás példányát is vissza kell küldenie.

17. Hogyan értesülök arról, hogy beérkezett az aláírt alkuszi megbízásom és a Csatlakozási Nyilatkozatom?

Az aláírt alkuszi megbízás és csatlakozási Nyilatkozat feldolgozásakor cégünk egy automatikus e-mailt küld az Ön által megadott regisztrációs e-mail címre, melyben tájékoztatjuk a dokumentumok beérkezéséről. Amennyiben a beküldés után néhány nappal nem kapja meg visszaigazoló e-mailünket, kérjük, érdeklődjön az info@biztositok.hu e-mail címen vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon!

Frissítés dátuma: 2022.01.18.
Ossza meg, ha tetszett
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat