Lakásbiztosítás kalkulátor

Lakásbiztosítás díjszámítás során összesen 6 biztosítónak 17 termékét jelenítjük meg.

Díjszámítási eredmények
Kérését rögzítettük
Kérdése van?
Segítünk! Segítséget kérek
Később folytatom,
most menteni szeretném
Tájékoztatjuk, hogy a megadott e-mail címre elküldjük Önnek a díjszámítás folytatásához szükséges linket.
Visszahívás kérése
A fentiekben megadott telefonszámát a visszahívás időpontjáig őrizzük meg és semmilyen további célra nem használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk át!

Az összetett, bonyolult vagy az átlagostól eltérő egyedi kockázatokat lefedő biztosítási fedezetek és szolgáltatások ajánlásával kapcsolatban kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 1 800 0008-as telefonszámon.
Felületünk nem a biztosítási piacon elérhető összes releváns biztosító termékét elemzi.

A lakásbiztosítás díjának kiszámításához, kérjük, adja meg az alábbi adatokat, majd kattintson a lap alján található „következő” gombra!

Szerződéskötési ok:

A 25/2023. (II. 1.) Korm. rendelet értelmében a lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződés vonatkozásában a biztosítóval szerződő fél jogosult arra, hogy - a biztosítási évfordulón túl - minden év márciusában - március 31-ig a biztosítóhoz beérkezően - költségmentesen élhessen egy további felmondási lehetőséggel a rendes felmondás szabályai alapján.
Felmondás
A biztosítás felmondására a biztosítási évforduló előtt legkésőbb 30 nappal van lehetősége. A felmondást cégünk abban az esetben intézi, ha aláírt alkuszi megbízása az évforduló előtt legkésőbb 35 nappal beérkezik hozzánk. Amennyiben az alkuszi megbízása nem érkezik be hozzánk időben, a felmondást Önnek kell intéznie.

Szerződés adatai

Szerződő adatai

Szerződő: A biztosítási szerződést a vagyontárgy megóvásában érdekeltek köthetik meg, illetve az, aki a szerződést ilyen személy javára köti.

Biztosított: Épületek, építmények vonatkozásában a kötvényen név szerint feltüntetett tulajdonos, lakásbérlő, bérlőtárs, társbérlő, vagy a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában, vagy a lakásszövetkezet, a biztosítónál biztosított és a szövetkezet összes lakása darabszámának arányában, illetve az egy kötvényen feltüntetett társasház, ill. lakásszövetkezet. Ingóságok vonatkozásában a kötvényen név szerint feltüntetett személy, azok a közeli hozzátartozók és hozzátartozók, akik a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában vele állandó jelleggel együtt élnek a kockázatviselés helyén.

Főbiztosított adatai

Ingatlan adatai

Társasházi biztosítás megléte mellett ingóság vagyoncsoportra köthető lakásbiztosítás.

Ingatlan vagyoncsoport:
1. Épületek: Olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy az időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja. Idetartoznak azok az épülethez rögzített gépészeti, és egyéb felszerelési tárgyak is, melyek az épület rendeltetésszerû használatához szükségesek. (Pl: gázvezetékek, vízvezetékek, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése..stb.)
2. Lakóépület/lakás: családi, sor- vagy ikerház rész, lakástulajdon és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányad
3. Melléképület/nem lakáscélú helyiség: Melléképületnek minősülnek a lakóépülettől különálló nem lakáscélú épületek (garázs, tároló, istálló, ól, terménytároló, műhely, szerszámoskamra, nyári konyha, stb.).

Ingóság vagyoncsoport:
1. Háztartási ingóságok: mindazon vagyontárgyak összessége, melyek egy háztartásban általánosan előfordulnak, a biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak (Pl: bútorok, beépített szekrények, beépített konyhabútor a konyhagépekkel, háztartási és híradástechnikai készülékek...stb.)
2. Értéktárgyak:
Nemesfémek, drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült tárgyak, bélyeg- és érmegyűjtemények, képzőművészeti alkotások (az ide tartozó vagyontárgyak olyan festmények, grafikák, karcok, szobrok, melyek példányszáma korlátozott és színvonalukat tekintve magas értéket képviselő művészeti alkotásnak nevezhetőek.)
Főépület típusa
Modern családi ház: Jó minőségű nyílászárók, berendezési eszközök, hőszigetelt ablaküvegek tetőzet, költséges fűtésberendezések jellemzik

Hagyományos családi ház: Hagyományos családi háznak mondható az átlagos tetőszerkezettel ellátott épület, mely átlagos burkolattal van fedve, hagyományos nyílászárókkal felszerelt és berendezési eszközei is hagyományosnak mondható.

Ingatlan címe:

A lakcím rögzítésénél csak abban az esetben kell helyrajzi számot megadni, ha nincs pontos utcanév, házszám.
Abban az esetben nem tekinthető állandóan lakottnak az ingatlan, ha évente kevesebb mint 270 napig lakott. Figyelembe kell venni, hogy állandó jelleggel, életvitelszerűen tartózkodnak-e az adott ingatlanban.
Lakóterület: Országos Településrendezési és Építési követelmények (OTÉK) besorolása alapján lakó-vagy vegyes terület.
Nem lakóterület: OTÉK besorolása alapján lakó-vagy vegyes területen kívüli összes terület (üdülőterület, mezőgazdasági terület...stb.)
Melléképület
Melléképületnek minősül minden olyan építmény, mely a főépülettel azonos kockázatviselési címen helyezkedik el, mely nem lakáscélú épületnek van nyilvántartva, társasházi lakásnál a saját tároló, garázs stb...
Az ingatlan finanszírozott, amennyiben a szerződő/biztosított jelzáloghitelt vett fel, és a hitelfolyósító bank engedményező nyilatkozat kiállítását kéri.