Tájékoztató a Biztosítók.hu Alkusz Kft. főbb adatairól

Társaság neve: Biztosítók.hu Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 18-22.

Biztosításközvetítés módja: A Biztosítók.hu Alkusz Kft. független biztosításközvetítő, ezáltal valamennyi biztosítási termék közvetítésére jogosult.

E-mail: info@biztositok.hu

Adószám: 14899542-1-06

Cégjegyzékszám: 06-09-014441

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700206-49443802-55000000

Illetékes bíróság: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-57926/2012

MNB nyilvántartási szám: 209101559080

MNB Biztosításközvetítői (és szaktanácsadói) Nyilvántartás: A nyilvántartás ellenőrzésére a Magyar Nemzeti Bank alábbi honlapján van lehetősége: https://apps.mnb.hu/regiszter/

Felügyeleti engedély szám: EN-II/M-285/2009

Ügyvezető: Szabó Tímea

Tulajdonos: Holman János

Szakmai felelősségbiztosító: Az értékesítést végző összehasonlító felület működtetése, és az általa foglalkoztatott személyek biztosításközvetítői tevékenysége során okozott szakmai károkért a Biztosítók.hu Alkusz Kft. felel. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a Biztosítók.hu Alkusz Kft. a biztosítási alkuszi tevékenységének felelősségbiztosítására biztosítási eseményenként 1 250 000 euró, illetve évente együttesen 1 850 000 euró összegű, az Európai Unió egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással rendelkezik. A Biztosítók.hu Alkusz Kft. szakmai felelősségbiztosítója az Allianz Hungária Biztosító Zrt, kötvényszáma: 324332907.

Sérelemdíj: A Biztosítók.hu Alkusz Kft. által üzemeltetett online értékesítést végző honlap működtetése, valamint a biztosításközvetítő tevékenysége során a Biztosítók.hu Alkusz Kft. nevében jogszerűen eljáró személyek által okozott károkért és sérelemdíjért a Biztosítók.hu felel azzal, hogy a felelősségbiztosításával fedezett károkért és sérelemdíjért a felelősségbiztosító, az Allianz Hungária Zrt., a felelősségbiztosítással nem fedezett károkért és sérelemdíjért pedig az Biztosítók.hu Alkusz Kft. áll helyt ügyfeleivel szemben.

Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777.
Központi telefon: +36 (1) 428-2600
Központi fax: +36 (1) 4899-102
Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (40) 203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Weblap: http://www.mnb.hu

Minősített befolyás: A Biztosítók.hu Alkusz Kft. minősített befolyással biztosítóban nem rendelkezik. A Biztosítók.hu Alkusz Kft.-ben sem biztosító, sem biztosító anyavállalata minősített befolyással nem rendelkezik.

Tanácsadás: A Biztosítók.hu Alkusz Kft. tanácsadás nélküli értékesítést végez. A biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során elegendő számú, a piacon hozzáférhető biztosítást tárgyszerűen elemez, és ezt az elemzést az ügyfelei részére igazolható módon átadja. A Biztosítók.hu Alkusz Kft. a biztosítási termékek értékesítése során nem nyújt alapos és személyre szabott elemzés alapján tanácsot ügyfeleinek. Előzetes elemzési szempontok figyelembe vételével nem ad konkrét ajánlást ügyfeleinek, hogy az adott termék miért felel meg leginkább az ügyfél igényeinek és szükségleteinek.

Biztosítási díjak átvétele: A Biztosítók.hu Alkusz Kft. biztosításközvetítői tevékenysége során az ügyféltől díjat csak utasbiztosítás esetén vesz át. A biztosítótól az ügyfélnek járó összeget kizárólag utasbiztosításra vonatkozó díjvisszatérítés esetén vehet át, összegszerűségi korlát nélkül.

Javadalmazás: A Biztosítók.hu Alkusz Kft. biztosítótól kapott díjazás alapján dolgozik, vagyis a biztosítási díj magában foglalja a javadalmazást. Az Biztosítók.hu Alkusz Kft. az ügyféltől díjazásban nem részesül.

Panaszkezelés: A Biztosítók.hu Alkusz Kft. alkuszi tevékenységére vonatkozó panaszát az ügyfél eljuttathatja szóban és írásban is. Szóbeli panaszát telefonon keresztül (06 1 800 0008), vagy személyesen, a Biztosítók.hu Alkusz Kft. székhelyén (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 18-22.) teheti meg, írásbeli panaszát pedig postai levélben (6801 Hódmezővásárhely, Pf. 154.), e-mailben (info@biztositok.hu), vagy faxon (06 1 510 0154). A panaszkezelésre vonatkozó részletes leírás a következő linken keresztül érhető el: https://www.biztositok.hu/panaszkezelesi-szabalyzat.html
A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az ügyfél a Magyar Nemzeti Bankhoz, a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos vita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy bírósághoz fordulhat.
Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége:
Címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf: 172.
Telefonszáma: +36 80/203-776
Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Weblap: http://mnb.hu/bekeltetes

MTI hírfelhasználó

Frissítés dátuma: 2018.03.13.