Kárrendezés, vagyonvédelem - Lakásbiztosítás

Kárbejelentés:
A biztosítási eseményt minél előbb, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított két munkanapon belül írásban (faxon, levélben), e-mailben, telefonon keresztül, vagy személyesen kell bejelentenie a biztosítónak. A biztosítói szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezésre kell bocsátani a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához szükséges okiratokat (pl. összegszerűen meghatározott írásbeli kárigényt, bérlet, lízing igazolást, rendőrségi feljelentést, helyreállításra vonatkozó árajánlatot, orvosi dokumentumot, leleteket, halotti anyakönyvi kivonat másolatát).

A biztosító szolgáltatása az igénybejelentést követő 15 napon belül esedékes. A szerződő a kárrendezés megkezdéséig a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat. A szerződő a káresemény észlelését követően haladéktalanul köteles értesíteni a tűzoltóságot tűz és robbanás esetén, betöréses lopás, rablás esetén feljelentést kell tenni a rendőrségen.

Kárrendezéshez szükséges adatok:
Az ajánlaton feltüntetett összes személyes adat, a káridőpont pontos feltüntetése órára lebontva, a káresemény megnevezése, keletkezési körülmények, károsodott vagyontárgyak megnevezése, felbecsült összege a kárnak. Szükséges a káreseményről szóló összes hivatalos dokumentum benyújtása a biztosító részére.

A  még pontosabb és bővebb tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el választott biztosítója feltételfüzetét.

Vagyonvédelmi előírások: 
Lakásbiztosításuk megkötése előtt javasoljuk minden kedves meglévő és új ügyfelünknek, hogy a választott biztosító feltételfüzetét olvassák el. Betöréses lopás kockázatra a biztosító különböző vagyonvédelmi berendezések megléte mellett vállal kockázatot.

A különböző társaságok előírják a minimális mechanikai eszközök meglétét. Ezen biztonsági felszerelések hiányában a betöréses lopás nem számít kockázati tényezőnek, a biztosító nem téríti meg az azzal járó költségeket, valamint figyelembe veszi a káresemény időpontjában meglévő és megfelelően üzemeltetett mechanikai és elektronikai védelmet. Ennek elbírálása után szabja meg a kártérítési limitet. Minden biztosítónál eltérnek a feltételek, kérjük, figyelmesen tájékozódjon azokról, mielőtt lakásbiztosítását megköti. A minimális mechanikai védelem általános megfogalmazásáról bővebben az említett feltételfüzetből tájékozódhat.

Frissítés dátuma: 2024.01.24.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat