Casco

1. Mi történt az Astra Biztosítóval?

A román pénzügyi felügyelet (ASF) visszavonta a Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító tevékenységi engedélyét és bejelentette, hogy kezdeményezi annak felszámolását.

2. Érinti az Astra magyarországi tevékenységét az, hogy a román pénzügyi felügyelet visszavonta az Astra román cégének tevékenységi engedélyét és kezdeményezte annak felszámolását?

Mivel a magyarországi Astra Fióktelep a román Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító fióktelepe, az engedély visszavonása a fióktelep működésére is kihat. Engedély hiányában a fióktelep sem jogosult biztosítási tevékenység végzésére.

3. Honnan szerezhetek információt az esetleges felszámolásról és annak következményeiről?

A biztosító és magyarországi fióktelepe felügyeletét a román pénzügyi felügyelet látja el (ASF), amely folyamatos kapcsolatban áll a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB). A várható felszámolással, és az ennek keretében történő kártalanítással kapcsolatos információkról és legfrissebb tudnivalókról az MNB honlapján a közvéleményt haladéktalanul tájékoztatja.

4. Az esetlegesen bekövetkező károknál a magyar vagy a román garancia alap kártalanít?

Amennyiben az Astra felszámolását a román bíróság jogerősen elrendeli úgy a román pénzügyi felügyelet (ASF) tájékoztatása szerint a román állami biztosítási garanciaalapból a magyarországi fióktelep ügyfeleit is kártalanítják, a román törvények által megszabott mértékben.

5. Mi a román törvények által megszabott kártalanítási mérték?

A román pénzügyi felügyelet (ASF) honlapján lévő információ szerint valamennyi biztosítási üzletágra - így például a lakásbiztosítási, illetve casco szerződésekre is vonatkozóan – a kártalanítás kárügyenként mintegy 450 ezer lejig (körülbelül 100 ezer euróig, vagyis több mint 30 millió forintig terjed).

6. A magyarországi Astránál van biztosításom. Továbbra is fizetnem kell a díjat?

Amennyiben Önnek élő szerződése van az Astránál, a biztosítási díjat a szerződéses határidőben továbbra is fizetnie kell. Kárigény esetén a garancia alapok csak abban az esetben fizetnek Önnek, vagy Ön által okozott kár esetén, ha a káresemény időpontjában Önnek élő biztosítási szerződése volt.

A közös megegyezéssel történő szerződés megszüntetésével kapcsolatban tekintse irányadónak a 15. kérdést.

7. Mi történik akkor, ha nem fizetem a biztosítási díjat, meddig él a szerződésem?

Vagyonbiztosítások esetében, ha 2014. március 15. előtt kötötte meg a szerződését, akkor - a szerződési feltételek szerint - az elmaradt díj esedékességétől számított 30-90 nap után szűnik meg a szerződés.

Abban az esetben, ha 2014. március 15-én vagy az után kötött szerződést, úgy a díjfizetés esedékességével szűnik meg, ha a díjfizetési felszólításnak 30 napon belül, nem tesz eleget.

8. Káresemény esetén hova jelenthetem be a kárigényemet?

A KGFB-n kívüli egyéb károkkal kapcsolatos kárbejentéseket az érintett ügyfelek továbbra is – a felügyeleti tevékenységi engedéllyel immár nem rendelkező román Astra Biztosító helyett belépett –, a román felügyelet (ASF) mellett működő biztosítási garanciaalapnál (FGA) kezdeményezhetik. Az Astra Biztosító magyarországi fióktelepe honlapján magyar nyelven elérhetők az ezzel kapcsolatos kárbejelentési űrlapok (Román Garanciaalap káriratok magyarul), illetve a román felügyelet rövid ügyféltájékoztatója (Román Garanciaalap GYIK) is.

9. Hogyan kell leadni és milyen dokumentumokat kell csatolni a kárigényhez?

A kárigényét a román garancia alapnak kell címezni és postán ajánlott, tértivevényes levéllel, vagy e-mail útján lehet megküldeni. A román garancia alap elérhetőségei a következők: Policyholders Guarantee Fund FGA, 24 Popa Petre Street, Sector 2, Bucharest, e-mail cím: office@asf-fga.ro

A kérelmet és az igazoló dokumentumokat román nyelven, vagy magyarul és annak hivatalos román fordításában kell megküldeni.

Fordítókkal, fordítóirodákkal kapcsolatos tájékoztatást többek között itt talál: http://forditas.lap.hu/, http://www.fordit.hu/ ,http://www.forditokereso.hu/

10. Mit tesz a Magyar Nemzeti Bank annak érdekében, hogy a későbbiekben Magyarországon is benyújthassam a kárigényemet?

A magyar fogyasztók érdekeit képviselő Magyar Nemzeti Bank folyamatos egyeztetéseket folytat annak érdekében, hogy a román garancia alap megbízottjának személye mielőbb kijelölésre kerüljön, és a magyar érintettek gyorsabban, egyszerűbben, a technikai akadályokat megszüntetve közvetlenül magyar nyelven intézhessék kárigényüket. Az egyeztetések annak tisztázását is célozzák, hogy a magyar károsultak milyen módon jelenthetik be kárigényeiket, illetve, hogy a bekövetkezett károk esetében a kárfelmérést ki végzi el.

11. Mikor várható kárkifizetés?

Az Astra biztosító felszámolásának jogerős elrendelésével nyílik meg a kárkifizetés lehetősége.

12. Felmondhatom az Astrával meglévő biztosításomat amiatt, hogy kezdeményezték a román Astra felszámolását?

A szerződések megszüntetésének szabályai nem változtak meg a romániai Astra jelenlegi helyzete miatt.

A határozott idejű szerződések (pl. utasbiztosítás) nem mondhatók fel.

A határozatlan idejű vagyon- (pl. lakás, casco, stb.) és felelősségbiztosítások (pl. KGFB, egyéb felelősségbiztosítás) a biztosítási évfordulóra vonatkozóan, indokolás nélkül, írásban mondhatók fel. A felmondásnak a biztosítóhoz a biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal korábban meg kell érkeznie.

13. Megszüntethetem-e az Astrával meglévő biztosításomat egyéb módon?

Közös megegyezéssel a biztosítási szerződések bármikor megszüntethetők.

14. Amennyiben az Astra Fióktelep kezdeményezi a közös megegyezéssel történő szerződésmegszüntetést, mi a teendőm?

Az Astra Fióktelep valamennyi érvényben lévő biztosítási szerződéssel rendelkező hazai ügyfelének levelet küld a biztosítás közös megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségéről.

A postai küldemény az Astra Fióktelep részéről előzetesen aláírt megállapodást is tartalmaz, a díjjal fedezett, még le nem járt évfordulójú biztosítási szerződés 2015. szeptember 30-i hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

A közös megegyezés akkor jön létre, ha az Ön által aláírt dokumentum szeptember 30. előtt beérkezik az Astra Fióktelephez.

Amennyiben Ön vagyonbiztosítással rendelkezik Astrás biztosítását már nem kell fizetnie, a szerződéses évforduló lejárta előtt át tud szerződni más hazai biztosítóhoz, és nem kell párhuzamos biztosításokat fenntartania biztonsága érdekében A biztosítási védelem folyamatossága így valósítható meg.

15. Mi a teendőm a közös megegyezéses megszüntetésre vonatkozó megállapodás kézhez vétele előtt?

Amennyiben az Astra Fióktelepnél bejelentett lakcíme változott, azt írásban (email útján vagy postai levélben) mielőbb jelentse be. Illetve ellenőrizze szerződése díjrendezettségét, és amennyiben elmaradása van, azt fizesse ki.

16. Mit tegyek, ha egy új biztosítási ajánlatom van folyamatban a magyarországi Astránál?

Új szerződéseket az Astra Fióktelep nem fogadhat be, így a biztosítási ajánlatokat más biztosítóhoz kell benyújtani.

17. Köthetek új biztosítást egy másik biztosítónál?

A lakásbiztosítással és casco-val rendelkező ügyfelek már most is köthetnek új szerződést más biztosítónál, amivel csökkenthetik saját kockázatukat.

18. Egyedi kérdés esetén kihez fordulhatok?

Az Astra Fióktelep ügyfélszolgálatai, illetve telefonközpontja eddigi elérhetőségein (www.astrabiztosito.hu) változatlanul tájékoztatást nyújtanak az ügyfeleknek.

 

Forrás: http://www.mnb.hu/

Frissítés dátuma: 2024.01.12.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat