Casco alapfogalmak

Elmagyarázzuk, melyik fogalom pontosan mit jelent a casco biztosítás világában. Ha nem találja biztosítási szótárunkban amit keres, kérdezzen tőlünk e-mailben, segítünk!

1. A Casco fogalma

A casco a saját gépjárművünket védő vagyonbiztosítás, amely a gépjárműben keletkezett, szerződésben meghatározott károk bekövetkezése esetén nyújt fedezetet. Casco szerződést a gépjármű védelme érdekében, belátása szerint önkéntesen köthet a tulajdonos, vagy aki a gépjármű megóvásában egyébként érdekelt.

2. Mi az a Casco bónusz igazolás?

Megszűnt casco szerződéséről a biztosító által kiállított igazolás, melyre új casco biztosítás megkötésekor lehet szüksége, hogy érvényesíthesse korábbi casco bonusát új szerződésénél. A casco bonust és a kármentes éveket minden biztosító máshogy kezeli és veszi figyelembe, az erre vonatkozó szabályok a biztosítási szerződés feltételeiben találhatóak.

3. Ki számít biztosítottnak?

A vagyontárgy megóvásában érdekelt – az ajánlaton megjelölt – személy, vagy szervezet akinek (amelynek) a javára a biztosító a szolgáltatást teljesíti. Ha a finanszírozási szerződésre tekintettel a finanszírozó is biztosított (társbiztosított), a biztosítottra vonatkozó feltételeket a finanszírozóra és a jármű üzembentartójára (adós) is alkalmazni kell.

4. Ki a szerződő?

A biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tevő személy vagy szervezet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.

5. Mit jelent a biztosítási érdek?

Biztosítást csak az köthet, aki a jármű megóvásában érdekelt, vagy aki a biztosítást az érdekelt személy javára köti meg. A biztosítási érdek nélkül létrejött biztosítási szerződés jogszabályba ütközik, ezért semmis. A biztosítási érdek fennállásának igazolását kérheti a biztosító.

6. Mi számít gyári széria felszereltségnek?

A jármű Eurotax katalógus szerinti felszereltsége, azaz mindazon tartozékok összessége, amelyeket a jármű Eurotax kódja, mint alapvető, újkori értéket és értékesítési árat nem növelő, beépített vagy ráépített tartozékot tartalmaz.

7. Mi számít gyári extra felszereltségnek?

A gyári széria felszereltségen felül a biztosított járműbe, illetve a járműre a gyártás során, az első értékesítést megelőzően a gyártó által beépítésre, illetve ráépítésre kerülő tartozékok összessége, melyek a jármű Eurotax katalógus értékéhez mérten módosítják a jármű újkori és kárkori értékét.

8. Mi az eurotax kód?

Az Autovista Group által kiadott egyedi azonosító, amely a gépjármű gyártmányát, típusát és gyári széria felszereltségét egyértelműen meghatározza.

9. Mit jelent a kizárás?

A biztosítási esemény meghatározásának módszere. Szerződésben meghatározott kockázatok, melyeket a biztosító kizár a biztosítási fedezetből. A kizárt ok miatt bekövetkezett esemény után nem fizet a biztosító.

10. Mit takar a teljeskörű casco?

A teljeskörű casco biztosítás kiterjed az elemi károkra, lopásra, töréskárra és üvegtörésre. 

11. Önrész jelentés

A casco biztosítás terhére javíttatott kár rendezése során a javítási összeg egy része a tulajdonost terheli. Az ajánlaton vállalt önrészesedést a szolgáltatási összegből a biztosított maga viseli, az önrészesedés alatti károkra a biztosító nem szolgáltat. Az önrésznek van abszolút és relatív értéke is. A leggyakoribb önrész a 10%, minimum 100.000 Ft.

Frissítés dátuma: 2024.01.26.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat