Gyakori kérdések - Lakásbiztosítás

Gyakran ismételt kérdések a lakásbiztosítás témaköréből. Kattintson a kérdésre, hogy megkapja a választ. Nem találta meg, amit keresett, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot.

1. Ki kötheti meg a biztosítást?

A biztosítási szerződést oyan személy kötheti meg, aki érdekelt az ingóság megóvásában, illetve az, aki a szerződést ilyen személy javára köti. Ezen ismeretek alapján szerződést köthet minden magyar állampolgáron kívül, gazdálkodó szervezet, társasház, lakásszövetkezet, illetve külfödi állampolgár is.

2. Biztosítható az építés alatt álló ingatlanom?

Erre a kockázatra nem minden biztosító vállal kockázatot, azonban megköthető az építés- szerelésbiztosítás a még el nem készült épületek biztosítására.

3. Milyen esetekben mondhatja fel a szerződő a biztosítást?

A szerződés évfordulóra felmondható, de a biztosítás megszűnik akkor is, ha az érdekviszony már nem áll fenn, vagy a következő esedékes díjat nem térítjük meg.

4. Mennyi időre kötelezi el magát az ember egy szerződés megkötésével?

A szerződés határozatlan időre jön létre, de jogilag a biztosítási időszak egy év, amely automatikusan megújul. A biztosítás automatikusan létrejön a következő biztosítási évre, hacsak valamelyik fél azt fel nem mondja. Felmondani írásban lehet a biztosítási év lejárata előtt 30 nappal.

5. Mi a teendő, ha hitellel rendelkezem és a bank ajánlásával kötöttem lakásbiztosítást?

Természetesen a bank által javasolt lakásbiztosítást nem vagyunk kötelesek elfogadni. Azonban ha már megkötöttük lakásbiztosítási szerződésünket, de váltani szeretnénk egy jobb feltételeket nyújtó biztosítóra, lehetőségünk van azt megtenni. A váltás egyéb jogi következményeket nem von maga után.

6. Mi történik, ha a kötvény megérkezése előtt történik a káresemény?

Ha a választott biztosító az ajánlat tételt 15 napon belül nem utasítja el, szerződése hatályos, a kár megtérítése joggal illeti Önt.

7. Mi a teendő betöréses lopás esetén?

Az illetékes hatóságot a káresemény bekövetkezte után rögtön értesíteni kell, a biztosító felé 2 munkanapon belül kell jelezni az eseményt. Természetesen ezen feltételek is az általános tájékoztatás céljából készültek, biztosítóktól eltérő lehet ezen szabályozás.

8. Mit jelent az indexálás?

A biztosító a szerződésben a jövőbeni kár időpontjában aktuális áraknak megfelelően nyújtja a kártérítést (újjáépítés, újra vásárlás, javíttatás, stb.). Ehhez az inflációt ellensúlyozó értékkövetési módszert, "indexálást" alkalmaz a biztosító, amely azt eredményezi, hogy az infláció nem értékteleníti el a biztosítási szerződésben rögzített értékeket és a biztosító szolgáltatásait. Tehát a káresemény bekövetkezésekor kifizethető összeg, és egyúttal az érte fizetendő díj is évente nő a biztosító által meghatározott index-szel.

9. Hogyan ellenőrizhetem, hogy a díj beérkezett a biztosítóhoz?

Az Ön által választott biztosító ügyfélszolgálatán felvilágosítást tudnak Önnek adni, hogy a befizetett díjat elkönyvelték- e már szerződésére. Ha díjhátralékkal rendelkezik, felszólító levelet küldenek, melyben felszólítják Önt a fiztési kötelezettségről. Biztosítónként eltérő, hogy az utolsó díjjal rendezett dátumtól számítva meddig marad érvényben szerződése.

10. Mit jelent a felelősségbiztosítás?

Hagyományos felelősségbiztosítást jelent. A biztosító a harmadik félnek okozott kár összegét téríti meg.

11. Ki lehet a szerződés kedvezményezettje?

Kedvezményezettet általában akkor szoktunk, illetve akkor kell megjelölni, ha az ingatlan rendelkezik jelzáloggal. Ebben az esetben a hitelt folyósító pénzintézet lesz a kedvezményezett a fennálló tartozás erejéig.

12. Ki lehet a biztosítás biztosítottja?

A biztosított csakis azok a személyek lehetnek, kik név szerint szerepelnek a biztosítási szerződésben is.

13. Az ügyfél kötelezettségei lakásbiztosítás esetén

A szerződő köteles a káreseményt 2 munkanapon belül bejelenteni a biztosító felé. Ez időn belül csak a további károk megelőzéséhez elengedhetetlen változtatásokat végezhetjük el. Minden esetben ajánlott a tényleges kárt lefényképezni, amennyiben ideiglenes helyreállítási munkálatokat végzünk. Tűz, robbanás stb. károk esetén jelezni kell a tűzoltóknak, betöréses lopás, vandalizmus esetén pedig a rendőrségnek kell szólni. A szerződő illetve a biztosított minden esetben köteles a kockázat elfogadásához minden körülményt a választott biztosító tudomására hozni, illetve változások bekövetkeztekor jelezni a biztosító felé. Amennyiben ön rendelkezik kiemelt értékű vagyontárggyal, azt a szerződés megkötése során meg kell adnia tételes formában.

14. Mikor mentesül a biztosító a kárkifizetés alól?

A biztosító feltételfüzetében meghatározott események bekövetkeztekor, amelyek a következőek lehetnek: terrorista cselekmény, lázadás, zavargás, felkelés, sztrájk, polgárháború, háború, valamint nukleáris robbanás illetve sugárzásból eredő esemény. Elutasítja a kárrendezést, amennyiben a szerződő, vagy hozzátartozója szándékos rongálást követett el, vagy gondatlanságból okozott kárt értékeiben. Az épület egyértelmű kivitelezési hibáiból adódó karbantartások, felújítások eseményeit is kizárja a biztosító a kárrendezési eseményekből. Kizáró ok lehet még a kárenyhítési és kár megelőzési kötelezettség figyelmen kívül hagyása is.

15. Hogyan határozzuk meg vagyonunk értékét?

A legnagyobb problémát az szokta okozni, ha ingatlanunk alul van biztosítva. Igaz, hogy a szerződés esedékes összege ilyenkor kevesebb, de kár esetén a kártérítési összeg is alacsonyabb. A biztosítási szerződésben az ingatlan és az ingóság értéke mindig külön van feltüntetve, ezt a két összeget nem szabad összeadni. Alul biztosítás esetén az úgynevezett aránylagos kártérítési szabályok szerint térít a biztosító. Megnézik, hogy a tényleges érték helyett milyen biztosítási összeg lett meghatározva, és az eltérés százalékában térít a biztosító. A szerződés megkötése során az épület újraépítési költségét kell megadni. Ha hitel miatt köt lakásbiztosítást, akkor a kamatokkal növelt hitelösszeget is figyelembe kell venni, a biztosítási összeg meghatározása ennél nem lehet kevesebb. Ingóságok esetén az újra beszerzési árat kell figyelembe venni, nem az akkori értéket.

16. Mit jelent az alul biztosítás?

Alul biztosítás esetén az úgynevezett aránylagos kártérítési szabályok szerint térít a biztosító. Megnézik, hogy a tényleges érték helyett milyen biztosítási összeg lett meghatározva, és az eltérés százalékában térít a biztosító.

17. Bejelentheti-e az ügyfél telefonon lakásbiztosítása kockázatviselési helyének változását?

Ha a kötvényen szereplő kockázatviselés helye megváltozott, azonban az új lakcímen is biztosítani szeretnénk ingatlanunkat, értékeinket, nem elegendő, ha telefonon bejelentjük a változást. Ebben az esetben a meglévő szerződést felbontja a biztosító, és újat kell kötni.

18. Milyen alapvető elvárások vannak az ügyfél részéről írt felmondási nyilatkozatnak?

Erre a nyilatkozatra akkor van szükség, ha lakásbiztosításunk fel szeretnénk mondani. Ezt megtehetjük évfordulóra, melyet legkésőbb 30 nappal a szerződés évfordulója előtt  kell eljuttatni a biztosítóhoz írásos formában, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia: a szerződő neve, kockázatviselés helye, kötvényszám, valamint ha eltérő az Ön állandó lakcíme a kockázatviselés helyszínétől, akkor azt is meg kell jelölni. Felmondahtjuk érdekmúlás okkal, ennek tényét hivatalos dokumentumokkal kell igazolni (adásvételi szerződés másolata, hagyatéki végzés másolata).

19. Mi a teendő, ha bérlőként akarok biztosítást kötni?

Ha a biztosítani kívánt ingatlannak, lakásnak bérlői vagyunk, abban az esetben is lehetőségünk van biztosítást kötni. Az épületbiztosítás ilyen esetben a bérlő helyreállítási kötelezettségéig terjed, az ingóságbiztosításban nincs eltérés.

20. Vályog házra is köthető lakásbiztosítás?

Természetesen nem akadálya lakásbiztosításunk megkötésének, ha ingatlanunk falazata vályogból készült. Annyiban térhet el szerződésünk a szilárd falazatú biztosítástól, hogy kevesebb a biztosító részéről vállalt fedezet, illetve kockázati tényező.

21. Mi a teendő, ha ugyanannál a biztosítónál szeretném a meglévő feltételeket kibővíteni?

Természetesen meglévő lakásbiztosításunk konstrukcióit módosíthatjuk, ha nem akarunk más biztosítónál szerződést kötni. Ebben az esetben nem kell felmondani meglévő szerződésünk, újat sem kell kötni, a meglévő biztosítás módosítását kell kérelmezni biztosítónknál. Amennyiben ilyen igényével szeretne élni, nem kell az évfordulót megvárni, a biztosítási év bármely szakában kezdeményezheti a szerződésmódosítást.

Frissítés dátuma: 2024.01.08.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat