Kötelező biztosítás jogszabályok

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást 2010. január 1-től a 2009. évi LXII. törvény szabályozza. A törvény mellett van két rendelet, a pénzügyminiszter 20/2009. PM rendelete a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál 2011-től alkalmazandó gépjármű-kategóriákról, valamint 2011. június 15-től a nemzetgazdasági miniszter 21/2011. NGM rendelete a bonus/malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól.

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

A pénzügyminiszter 20/2009. (X. 9.) PM rendelete a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál 2011-től alkalmazandó gépjármű-kategóriákról

A nemzetgazdasági miniszter 21/2011. (VI.10.) NGM rendelete a bonus malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól.

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2012. évi CII. törvény a biztosítási adóról

2015. évi CXLVII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról

34/2009. (XII. 22.) PM rendelet a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról

Frissítés dátuma: 2024.01.18.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat