10 milliós bírság a D.A.S-nek

Az MNB megbírságolta a D.A.S Jogvédelmi Biztosítót többek közt a szerződési feltételeinek hiányosságai és a belső ellenőrzés fogyatékosságai miatt.

10 milliós bírság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 10 millió forint bírságot szabott ki a D.A.S Jogvédelmi Biztosítóra, több okból is.

Belső ellenőrzési problémák, összeférhetetlenség, hiányosságok, pontatlanságok

A D.A.S Jogvédelmi Biztosító belső ellenőrzésének nincs elegendő erőforrása feladatainak elvégzéséhez.

Jogsértőnek minősült, hogy a számviteli rendért felelős vezető nem független a biztosító befektetési területétől, az igazgatósági és felügyelő bizottsági ülések jegyzőkönyveiből pedig egyes esetekben a meghozott döntésekkel kapcsolatos lényegi információk hiányoztak.

A társaság nem biztosította az informatikai infrastruktúra teljeskörű, naprakész nyilvántartását, és hiányoztak a rendszeres informatikai tárgyú belső ellenőrzések is. A biztosító kárrendezési tevékenysége során időnként nem a valós kárbejelentési napot rögzítette nyilvántartásában.

Fogyasztóvédelmi aggályok

Az MNB megállapította, hogy a biztosító egyes szerződéses feltételeiben csak egyéves elévülési időt határozott meg, illetve nem világosan rögzítette az első biztosítási díj és a kockázatviselés kezdetét.

A vizsgált biztosítási feltételekben az ügyfelek számára nem volt egyértelmű a szolgáltatás teljesítésének határideje sem.

Fogyasztóvédelmi szempontból jogsértőnek minősült, hogy a társaság több alkalommal nem vett fel jegyzőkönyvet ügyfelei telefonos panaszairól, és azokat nem válaszolta meg határidőben.

Egy esetben nem rögzítette maradéktalanul a fogyasztó által telefonon előterjesztett kifogásokat, és elmulasztotta a panasz teljeskörű kivizsgálását, megválaszolását. A biztosító a panasznyilvántartásban nem tüntetett fel továbbá egyes, panasznak minősülő fogyasztói megkereséseket.

Volt enyhítő körülmény

A jogsértések miatt szabott ki az MNB 9 millió forint felügyeleti és 1 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot a biztosítóra. Enyhítő körülménynek minősült, hogy a biztosító számos esetben jelezte korrekciós intézkedéseit vagy azok tervét a feltárt hiányosságok kapcsán.

Forrás: MTI

Frissítés dátuma: 2022.08.18.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat