Melyek a casco feltételei?

A Casco biztosítás a KGFB-vel ellentétben egy opcionális lehetőség, így a járműtulajdonosok egy része nem kíván erre költeni - pedig adott esetben komolyabb kiadásoktól kímélhetjük meg magunkat.

Ki köthet Casco biztosítást?

Ez a fajta biztosítás egy komoly feltételekhez kötött, választható vagyonbiztosítási forma, mely csak igazolt tulajdonjoggal rendelkező gépjárműre köthető. A casco biztosítás megkötésének feltétele, - az igazolt tulajdonjog mellett -, hogy a gépjármű forgalmi engedélyre kötelezett legyen, és a szerződő érdekében álljon a gépjármű állagának megóvása. Adott esetben a biztosító kárszakértői szemlét is előírhat, mielőtt a szerződés megkötésre kerül.

A casco biztosítás feltételei között egy másik lényeges előírás, hogy az alapbiztosítás csak a gépjármű eredeti, gyári tartozékaiban keletkezett károkra vállal kockázatot, azt is csak abban az esetben, ha a gépjármű rendelkezik a biztosító által előírt vagyonvédelmi berendezésekkel. Kiegészítő biztosítás esetén azonban az utólag beépített extra alkatrészekre is kiterjed a biztosító kockázatvállalása.

Milyen járművekre köthető?

Az online található Casco kalkulátorunk személygépkocsikra és 3500 kg-ot nem meghaladó tehergépkocsikra kínálnak biztosítási díjakat - ez igaz mind a használt, mind pedig az új járművekre. A legtöbb biztosítónál általában a gépkocsi 12 éves koráig lehet cascót kötni, az pedig, hogy az autó életkorának növekedésével a díj is emelkedik, főként azzal magyarázható, hogy azokkal a sokszor 20-30 százalékot is elérő kedvezményekkel, melyeket a biztosítók új autó esetében adnak, egy korosabb járműnél már nyilván nem lehet kalkulálni. Emellett még az autó állapota is befolyásolja casco mértékét, hisz érthető, hogy egy több káresettel bíró autónak magasabb lesz a díja.

Alapvető tudnivalók

A szerződés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia és Ukrajna területét. A biztosítási szerződés a felek megállapodása szerint határozatlan vagy határozott időtartamra szól. Határozatlan, valamint az 1 évnél hosszabb határozott időtartamra kötött biztosítás esetén a biztosítási időszak egy biztosítási év. A biztosítási év kezdete (biztosítási évforduló) legtöbbször a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja, vagy a tárgyhónap első napja (amennyiben a kockázatviselés is akkor kezdődik). 

Fontos tudni, hogy a keletkezett kár bizonyos részét kárkifizetéskor nem a biztosító, hanem a szerződő fizeti. Ez nevezetik úgy, hogy önrész, melynek mértékét szerződéskötéskor mi választjuk ki. Az önrész mértéke befolyással van a casco szerződés díjára, hiszen minél magasabb önrészt választunk, annál olcsóbban köthetünk biztosítást, de egy esetlegesen elszenvedett kárnál kisebb kártérítésre leszünk jogosultak vagy pedig adott esetben, ha például a kár összege az önrész alatt van, nem is számíthatunk kártérítésre a biztosítótól.

Vagyonvédelmi feltételek

A két leggyakoribb káresemény a baleset és a lopás. Ha baleset történt, először hívjunk mentőt a személyi sérülések miatt, és csak utána értesítsük a rendőrséget, majd pedig a biztosítót. Hasznos lehet a későbbiekben, ha fényképeket készítünk a baleset helyszínéről és a káreseményről. Fedezet vállaláshoz lopás kockázatra legalább gyári indításgátló szükséges, de a gépjármű értékétől függően a biztosító további vagyonvédelmi berendezéseket is előírhat (pl. gyári riasztó, váltózár, rablásgátló, stb.).

Nem térít például a biztosító akkor, ha az eltulajdonítás pillanatában a gépjármű nem volt megfelelően lezárva, vagyis az ajánlaton feltüntetett és a biztosító által megkövetelt vagyonvédelmi berendezések nem voltak bekapcsolt állapotban, illetve nem feleltek meg a működésükre a vonatkozó összes műszaki előírásnak, vagy a gépjármű valamely zárszerkezete, ablaka (beleértve a napfénytetőt is) nyitott állapotban volt, illetve ha az eltulajdonított gépjárművel egyetemben eltulajdonításra került a gépjármű forgalmi engedélye, törzskönyve vagy a gépjármű kulcsa, pótkulcsa, a gépjárműbe szerelt vagyonvédelmi berendezés távirányítója vagy kulcsa.

Bónuszok és egyéb feltételek

A Casco biztosítás a legtöbbször ugyan önkéntes alapon választható, viszont ha a gépjárművünk lízingelt vagy hitelből vásárolt, számítanunk kell rá, hogy megkötése a vásárlási szerződésünk alapfeltétele lehet.

A legtöbb biztosítónál azonban, hasonlóan a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz, a casco biztosítás esetében is működik a bonus rendszer, azaz a biztosítók rendszerint kedvezménnyel jutalmazzák azokat az ügyfeleiket, akik balesetmentesen közlekednek. Casco esetében a bonus rendszer viszont nem egységes (mint a KGFB esetében), így annak feltételeit a biztosítók szabadon alakíthatják. A megszerzett bónusz (kármentes évek) a szerződési feltételekben meghatározott ideig továbbvihető, azaz a biztosítók elfogadják és a szabályzatban foglalt feltételekkel a díj kialakításánál figyelembe veszik a korábban igazolt kármentes évek számát.

Frissítés dátuma: 2021.07.02.
Ossza meg, ha tetszett
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat