Utasbiztosítás a koronavírus idején

Ha nyaralni indulunk, elengedhetetlen, hogy utasbiztosítást kössünk, de mit érdemes tudni az utasbiztosításokról a koronavírus járvány idején?

Ha az utasbiztosítást megkötő ügyfél koronavírus miatt sürgősségi ellátásra szorul, akkor a választott terméknek megfelelő összeghatárig megtérítik a sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó költségeket (pl. orvosi vizsgálatok, kórházi ellátás, stb.). Néhány kivételtől eltekintve kijelenthető, hogy utasbiztosítások esetén a karantén nem biztosítási esemény, vagyis arra a biztosítás nem vonatkozik, így azt a biztosító nem fedezi. 

A biztosítási esemény egy olyan, a szerződésben rögzített jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár. Meghatározásának egyik fő eszköze a kizárás, azaz a mentesülési okok meghatározása. Biztosítási esemény lehet valamilyen károsító esemény (törés, betörés, tűz stb.), halál vagy - életbiztosítások esetén - egy meghatározott időpont elérése, balesetbiztosításoknál pl. testi sérülés, rokkantság.

Hogyan működik ez pontosan az egyes biztosító társaságoknál?

Union Biztosító

Ha a biztosítottnak van magyar vagy az EU által kiállított védettségi igazolványa, és a velük együtt utazók a 18. életévüket az utazás első napjáig nem töltötték be az UNION Biztosító a Horvátország, Világjáró, Világ Strandjai és Városnéző Program+ utasbiztosítások megvásárlása esetén koronavírus (COVID19) kapcsán a világ minden országában a szolgáltatási táblázatban meghatározott limitösszegig téríti a külföldön felmerülő megbetegedéssel kapcsolatos orvosi költségeket és a biztosított Magyarországra történő szállítása kapcsán felmerülő költségeket, függetlenül attól, hogy az adott ország a Külgazdasági és Külügyminisztérium által meghatározott utazásra nem javasolt térségnek minősül-e a világjárvány miatt.

Azon 18 év alatti és feletti, együtt vagy egyedül utazó Biztosítottak vonatkozásában, akik nem rendelkeznek magyarországi hatóság vagy az Európai Unió által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal, az UNION Biztosító a Horvátország, Világjáró, Világ Strandjai és Városnéző Program+ utasbiztosítás megvásárlása esetén koronavírus (COVID19) kapcsán az utasbiztosítási feltétel 6.3 pontjában meghatározott Európa területi hatály szerinti területeken biztosítási eseményeként legfeljebb és összesen 25 000 000 Ft-ig téríti a külföldön felmerülő megbetegedéssel kapcsolatos orvosi költségeket és a Biztosított Magyarországra történő szállítása kapcsán felmerülő költséget, függetlenül attól, hogy az adott ország a Külgazdasági és Külügyminisztérium által meghatározott utazásra nem javasolt térségnek minősül-e a világjárvány miatt. 

Az érvényes Horvátország, Világjáró, Világ Strandjai és Városnéző Program+ utasbiztosítással rendelkezők esetében a Biztosító a mindenkor hatályos Kötvényzáradék szerint fizeti a koronavírus miatti ellátást, illetve a hazautazás vagy szállítás extra költségeit. A Világjáró Horizont Prémium útlemondás védelemmel kiegészített biztosítás vagy a Repülő+ csomag igénylése esetén a járványügyi zárlat miatt keletkezett szállásköltség és a hazautazás extra költségeinek térítése igényelhető 50-50 000 Ft–os összeghatárig. 

Amennyiben a közegészségügyi-járványügyi zárlatra vagy elkülönítésre vonatkozó hatósági intézkedések már életbe fennálltak a Biztosított külföldre történő utazásának időpontja előtt, a Biztosító költségtérítést nem vállal. Karantén miatti kényszerű külföldi tartózkodás esetén az utasbiztosítás meghosszabbítását a +36 1 268 1388-as telefonszámon lehet kérni.

Groupama Biztosító

Utasbiztosítás keretében a Biztosító megtéríti a sürgősségi orvosi ellátás költségeit, valamint az adott termékre vonatkozó szolgáltatás-táblázatban szereplő és a biztosítási feltételekben részletesen leírt szolgáltatások megszervezését és költségeit, a terméknek megfelelő biztosítási összegeken belül. Így tehát amennyiben ügyfelünk koronavírus fertőzéssel kerül kórházba, abban az esetben a kórházi ellátás költségeit és az egyéb járulékos költségeket, mint pl. hazautazás átfoglalásának költsége, fedezi az utasbiztosítás, amennyiben azonban ügyfelünk nem betegszik meg, de pl. a szállodát, várost, hajót stb. karantén alá helyezik, abban az esetben az utasbiztosítás nem nyújt szolgáltatást.

Amennyiben karantén miatt az eredetileg tervezett időpontban nem tud ügyfelünk hazautazni, úgy az utasbiztosítás meghosszabbítására – szintén szerződési feltételeinknek megfelelően – lehetőség van.

Nem tartozik a biztosítás szolgáltatási körébe:

 • karanténnal kapcsolatosan felmerülő többletköltségek (pl. szállás és étkezés, utazás – repülőjegy átfoglalás költsége)
 • vírusfertőzés veszélye miatt visszamondott utazás költsége (repülőjegybiztosítás, útlemondás biztosítás)

Allianz

A biztosító az Útitárs Platina csomag választását javasolja, mivel ezen esetekben az alábbiakra vonatkozik a biztosítás fedezete: 

 • hatósági karantén esetén napi térítést (5000 Ft/nap) fizet
 • megtéríti a hazautazás többletköltségét (100.000. Ft-ig)
 • megtéríti az előre kifizetett fakultatív program lemondásának költségét (20.000.Ft)
 • gondoskodik az ügyfél sürgősségi ellátasa miatt felügyele nélkül maradó gyermekének hazautaztatásáról
 • gépjárműval történő utazáskor a biztosás kiterjed a személyautó vagy motor hazajuttatására (ha a sürgősségi ellátás miatt az ügyfél nem tudja hazavezetni)

Európai Utazási Biztosító

2020. június 26-től kezdődően, az EUB2020-01U1 és az EUB2020-03ONU jelű biztosítási feltételekre hivatkozással, Horvátország-Szlovénia, Európa és Világ-1 területi hatályra létrejött utasbiztosítási szerződések vonatkozásában a Biztosító – a biztosítási feltételek IV./I. 5.1. és 5.4. pontjától eltérően – vállalja a kockázatviselést járványos megbetegedésekre (ezen belül Covid-19-re) is az I. Szolgáltatás táblázatban adott termékre meghatározott biztosítási összegeken belül, de a IV./II. A) 2.1. Orvosi és mentési költségek vonatkozásában ezen belül összesen legfeljebb 25.000.000 forintig.

Nem tartozik a biztosítás szolgáltatási körébe:

 • karanténnal kapcsolatos többletköltségek
 • ha az utas azért nem utazik el, mert a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium nem javasolt  célországgá/területté minősítette az utazás által érintett területet, vagy a járványhelyzet miatti félelme miatt  nem utazik el

Colonnade

A Colonnade utasbiztosításai a hazaérkezéskor felmerülő COVID megbetegedéssel kapcsolatos vagy járulékos költségekre NEM nyújtanak fedezetet, azok nem tartoznak a biztosítási események közé, továbbá:

 • járat átfoglalásából/törléséből eredő költségek megtérítéséből adódó többletköltségeket a biztosító csak abban az esetben téríti meg, ha a szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatások alapján (pl.: koronavírus általi megbetegedés) a biztosított jogosult arra.
 • az ATLASZ utasbiztosítás szerződési feltételei kiterjednek a COVID-19 okozta megbetegedésre és ennek következtében felmerülő teszt költségeire, azonban járulékos költségekre (különös tekintettel adott desztináció, vagy honosság szerinti ország előírásai szerinti tesztek költségére) nem terjed ki a Biztosító kockázatvállalása.
 • orvosilag validált PCR pozitív teszttel igazolt SARS-CoV-2 fertőzöttség miatti karanténba kerülés során, utasbiztosításaink a mindenkor érvényes utasbiztosítási szerződési feltételek szerint nyújtanak fedezetet – pl.: orvosi és kórházi ellátás költségei, többlet útiköltségek, asszisztencia szolgálat segítsége
 • a karanténba helyezésből adódó többletköltségeket a biztosító csak abban az esetben téríti, ha a szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatások alapján (pl.: koronavírus általi megbetegedés) a biztosított jogosult arra, és azokat a helyi hatóságok a biztosítottra terhelik
 • útitárs esetén (ha az utas külföldön orvosi dokumentációval igazolt COVID megbetegedés esetén karanténba vagy kórházba kerül) orvosilag validált PCR pozitív teszttel igazolt SARS-CoV-2 fertőzöttség miatti karanténba kerülés során, utasbiztosításaink a mindenkor érvényes utasbiztosítási szerződési feltételek szerint nyújtanak fedezetet abban az esetben, amennyiben a Biztosítottat orvosilag tanácsos, hogy visszautazása során egy személy kísérje.
Frissítés dátuma: 2021.08.24.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat