KGFB

Mátol hatályos a „kötelező gépjármű- felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításról” szóló törvénycsomag

1. Mi történt az Astra Biztosítóval?

 A román pénzügyi felügyelet (ASF) visszavonta a Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító tevékenységi engedélyét és bejelentette, hogy kezdeményezi annak felszámolását.

2. Érinti az Astra magyarországi tevékenységét az, hogy a román pénzügyi felügyelet visszavonta az Astra román cégének tevékenységi engedélyét és kezdeményezte annak felszámolását?

Mivel a magyarországi Astra Fióktelep a román Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító fióktelepe, az engedély visszavonása a fióktelep működésére is kihat. Engedély hiányában a fióktelep sem jogosult biztosítási tevékenység végzésére.

 3. Honnan szerezhetek információt az esetleges felszámolásról és annak következményeiről?

A biztosító és magyarországi fióktelepe felügyeletét a román pénzügyi felügyelet látja el (ASF), amely folyamatos kapcsolatban áll a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB). A várható felszámolással, és az ennek keretében történő kártalanítással kapcsolatos információkról és legfrissebb tudnivalókról az MNB honlapján a közvéleményt haladéktalanul tájékoztatja.

 4. Az esetlegesen bekövetkező károknál a magyar vagy a román garancia alap kártalanít?

Amennyiben az Astra felszámolását a román bíróság jogerősen elrendeli úgy a román pénzügyi felügyelet (ASF) tájékoztatása szerint a román állami biztosítási garanciaalapból a magyarországi fióktelep ügyfeleit is kártalanítják, a román törvények által megszabott mértékben. Emellett ezzel egyidejűleg a Magyar Biztosítók Szövetsége által (MABISZ) kezelt magyar kártalanítási alap (KALAP) helytállási kötelezettsége is megnyílik a KGFB-szerződések alapján bejelentett károknál.

 5. Mi a román törvények által megszabott kártalanítási mérték?

A román pénzügyi felügyelet (ASF) honlapján lévő információ szerint valamennyi biztosítási üzletágra - így például a lakásbiztosítási, illetve casco szerződésekre is vonatkozóan – a kártalanítás kárügyenként mintegy 450 ezer lejig (körülbelül 100 ezer euróig, vagyis több mint 30 millió forintig terjed).

6. Amennyiben kártalanításra lenne szükség, a magyar kártalanítási alap is felkészült a helyzet kezelésére?

A hazai kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (KGFB) törvény alapján, a KGFB termékek vonatkozásában a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által kezelt Kártalanítási Alap (KALAP) helytáll minden, az Astra Fiókteleppel – mint felszámolás alatt álló biztosítóval – szembeni kártérítési igény esetén.

7. A magyarországi Astránál van biztosításom. Továbbra is fizetnem kell a díjat?

Amennyiben Önnek élő szerződése van az Astránál, a biztosítási díjat a szerződéses határidőben továbbra is fizetnie kell. Kárigény esetén a garancia alapok csak abban az esetben fizetnek Önnek, vagy Ön által okozott kár esetén, ha a káresemény időpontjában Önnek élő biztosítási szerződése volt.

A közös megegyezéssel történő szerződés megszüntetésével kapcsolatban tekintse irányadónak a 13. kérdést.

8. Mi történik akkor, ha nem fizetem a biztosítási díjat, meddig él a szerződésem?

KGFB -szerződés esetén az esedékességtől számított 60. napon szűnik meg a szerződés.

9. Hova fordulhatok a KGFB-s kárigényemmel?

A Magyar Biztosítók Szövetsége Elkülönített Szervezeti Egysége (MABISZ ESZE) 2015. szeptember 16. napjától fogadja a román Astra Biztosító magyarországi ügyfelei által okozott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (KGFB) károkkal kapcsolatos kárbejelentéseket.

 10. Hogyan fordulhatok a MABISZ ESZE-hez?

A MABISZ ESZE elérhetőségei a következők: Cím: 1062 Budapest, Aradi u. 65-67., levelezési cím: ESZE, 1381 Budapest 62., Pf. 1297, központi tel.: (+36 1) 802-8400. Kárbejelentés e-postán: kar@mabisz.hu

11. Milyen dokumentumokat és hogyan kell csatolni a kárigényhez?

A kárbejelentési űrlap elérhetősége: Kárjelentő lap, kárügyintézési faxon: (+36 1) 802-8499. Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 8-16-ig, pénteken 8-13:30-ig.

 12. Mikor várható kárkifizetés?

Mindkét kártalanítási alapból az Astra biztosító felszámolásának jogerős elrendelésével nyílik meg a kárkifizetés lehetősége.

13. Amennyiben az Astra Fióktelep kezdeményezi a közös megegyezéssel történő szerződésmegszüntetést, mi a teendőm?

Az Astra Fióktelep valamennyi érvényben lévő biztosítási szerződéssel rendelkező hazai ügyfelének levelet küld a biztosítás közös megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségéről.

A postai küldemény az Astra Fióktelep részéről előzetesen aláírt megállapodást is tartalmaz, a díjjal fedezett, még le nem járt évfordulójú biztosítási szerződés 2015. szeptember 30-i hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

Amennyiben Önnek KGFB szerződése van az Astra fióktelepénél és aláírja a megállapodást és azt az Astrának megküldi - a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése révén - lehetősége lesz más biztosítónál szerződést kötni 2015. október 1-i kezdőnappal. Ezzel elkerülhetik azt a helyzetet (amire a hazai jogszabályok szintén lehetőséget adnak), hogy károkozás esetén a károsult nem a biztosítótól, hanem közvetlenül Öntől követelje az – akár több százezer forintos, vagy milliós – kár megtérítését.

A közös megegyezés akkor jön létre, ha az Ön által aláírt dokumentum szeptember 30. előtt beérkezik az Astra Fióktelephez.

Fontos összehangolni a KGFB szerződés közös megegyezéses megszüntetését más biztosítónál 2015. október 1-jétől hatályos új szerződés megkötésével, különben a biztosítatlan időszakra magas fedezetlenségi díjat kell fizetni, illetve károkozás esetén a kárt a károkozótól a kártalanítási szervezet behajtja. 

14. Mi a teendőm a közös megegyezéses megszüntetésre vonatkozó megállapodás kézhez vétele előtt?

Amennyiben az Astra Fióktelepnél bejelentett lakcíme változott, azt írásban (email útján vagy postai levélben) mielőbb jelentse be. Illetve ellenőrizze szerződése díjrendezettségét, és amennyiben elmaradása van, azt fizesse ki.

15. Mit tegyek, ha egy új biztosítási ajánlatom van folyamatban a magyarországi Astránál?

Új szerződéseket az Astra Fióktelep nem fogadhat be, így a biztosítási ajánlatokat más biztosítóhoz kell benyújtani. KGFB esetén, ha a szabályszerű ajánlat a Biztosítóhoz az engedély visszavonásáig, vagy azt megelőzően már beérkezett akkor a szerződés a törvénynél fogva létrejött.

16. Mit tegyek, ha díjnemfizetés miatt megszűnt az Astránál kötött kötelezőgépjármű-felelősségbiztosításom?

Az Astra Fióktelep új szerződéseket nem fogadhat be, ezért az új szerződés megkötésének igényével forduljon bármelyik magyarországi biztosítóhoz, függetlenül attól, hogy a megszűnt KGFB szerződés évfordulója esetleg még nem telt el.

17. Egyedi kérdés esetén kihez fordulhatok?

Az Astra Fióktelep ügyfélszolgálatai, illetve telefonközpontja eddigi elérhetőségein (www.astrabiztosito.hu) változatlanul tájékoztatást nyújtanak az ügyfeleknek

 

Forrás: http://www.mnb.hu/

Frissítés dátuma: 2024.01.30.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat