Lakásbiztosítás kampány 2024 »

Kötelező biztosítás alapfogalmak

Elmagyarázzuk, melyik fogalom pontosan mit jelent a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás világában. Ha nem találja biztosítási szótárunkban amit keres, kérdezzen tőlünk e-mailben, segítünk!

1. Mi az az EUROTAX?

A gépjármű- és alkatrészárak katalógusa gyári illetőleg piaci információk alapján.

2. Gépjármű fogalma

A közúti forgalomban való részvétel feltételeként hatósági engedélyre és jelzésre kötelezett gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi, mezőgazdasági vontató, négykerekű segédmotoros kerékpár (quad), lassú jármű és munkagép, továbbá a hatósági engedélyre és jelzésre nem kötelezett segédmotoros kerékpár.

3. Mit jelent a KGFB?

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles - a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével - a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére KGFB szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani. Lényege, hogy baleset során a másnak okozott kárt nem közvetlenül a károkozó, hanem a károkozó biztosítója fizeti meg a károsultnak.

4. KGFB díjtarifa jelentése

Miniszteri rendeletben meghatározott gépjármű-kategóriánként és – a flotta kivételével – bonus-malus osztályonként a biztosító által megállapított alapdíjak és a díj meghatározásánál alkalmazható valamennyi korrekciós tényező összessége.

5. Ki számít üzembentartónak?

A gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzembentartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos.

6. Ki számít károsultnak?

A gépjárművel okozott kár esetén kártérítésre jogosult személy vagy szervezet.

7. Hogyan működik a Bonus-malus rendszer?

Az üzembentartó a kármentes időszakhoz igazodó díjkedvezményre (bonus) jogosult, illetve az okozott és a biztosító teljesítési kötelezettségét kiváltó káresemények számához igazodó díjtöbblet (malus) fizetésére köteles. A biztosítók külön rendeletben meghatározottak szerint kötelesek a kártörténeti adatokat felhasználni, a kártörténeti adatokon alapuló bonus-malus rendszert működtetni, továbbá a kártörténeti igazolásokat kiadni. A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. A bonus-malus rendszer egy A00 alap, 10 bonus és 4 malus osztályból áll.

8. Mit rövidít a KKNYR?

Központi Kártörténeti Nyilvántartó Rendszer. A kártörténeti adatok felhasználása, a kárrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá a kártörténeti igazolások kiadása céljából hozták létre a kártörténeti nyilvántartást, vagy más néven kárnyilvántartást.

9. Mi az a kártalanítási számla?

Az alapot a biztosító társaságok a kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkező gépkocsi üzembentartók, valamint az ismeretlen üzembentartók által okozott károk megtérítése céljából hozták létre. A kártalanítási számla kezelője a MABISZ Gépjármű Kárrendezési Iroda (GKI).

10. Mit jelent a fedezetlenségi díj?

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén az üzembentartónak a biztosítással nem fedezett napokra fedezetlenségi díjat kell megfizetnie. A díj mértékét a MABISZ határozza meg, azonban a biztosító szedi be. A díj a MABISZ kezelésében lévő Kártalanítási Számlára kerül. A beszedett díjból a MABISZ a kötelező biztosítással nem rendelkező járművek által okozott károkat téríti meg.

11. Zöldkártya fogalma

Nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A zöldkártyát a felelősségbiztosító - kérésre - állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti.

12. Hogy működik a zöldkártya rendszer?

A nemzeti irodák közötti megállapodások alapján az ezen megállapodásokban részes országok rendszere, mely rendszerhez tartozó országok hatóságai a zöldkártyában megtestesülő igazolást az országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolásául elfogadják.

13. Mi az a rendszám egyezmény?

A nemzeti irodák között létrejött olyan megállapodás, amely alapján az egyezményben részes országok hatóságai a zöldkártyában megtestesülő igazolás helyett az illető országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolásául a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát) az országjellel együtt elfogadják.

14. Mit takar a türelmi idő?

Díj esedékességétől számított hatvannapos időszak, melynek a díj megfizetése nélkül történő leteltével a szerződés - amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg - díjnemfizetéssel megszűnik.

15. Mi a kármegosztás jelentése?

A károkozásért való felelősség százalékos megosztása a károkozásban résztvevők között a közrehatás arányában. A balesetben résztvevők közrehatási százalékainak összege nem haladhatja meg a 100%-ot.

16. Mi az a kötelező biztosítás?

Olyan biztosítási szerződés, amelynek megkötését a törvény kötelezővé teszi. Legismertebb formája a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, de biztosításkötési kötelezettségük van pl. a magánnyomozóknak, állatorvosoknak, ügyvédeknek, utazási irodáknak is.

Frissítés dátuma: 2024.01.15.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat