Bonus/malus rendszer

A biztosító a kármentes vezetést a bonus-fokozat növekedésének megfelelő díjkedvezménnyel jutalmazza. A biztosítótársaságok mindegyikénél befolyásolja a biztosítás díját az, hogy milyen bonus-malus besorolással rendelkezünk. Kedvezményünket elveszthetjük, ha kárt okozunk.

A bonus-malus rendszerrel járó előnyök és hátrányok a szerződő üzemben tartó személyéhez fűződnek, függetlenül attól, hogy az üzemben tartó gépjárművét ki vezette.

A biztosítási díj megállapítása a bonus-malus osztályba sorolástól, az ebben elért fokozattól függ. A bonus-malus rendszerbe újonnan belépő üzembentartó szerződése A00 osztályba kerül, kivéve, ha az üzembentartó rendelkezik egy másik tagállamban működő biztosító által kiadott kárelőzményi igazolással.

Amennyiben a szerződés érdekmúlás miatt szűnik meg, és az üzembentartó a szerződés megszűnését követő két éven belül ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre új szerződést köt, akár ugyanazon, akár másik biztosítónál, akkor a már megszerzett bonus osztályba sorolás megmarad.

A már megszerzett bonus fokozatot élő biztosítási szerződésről nem lehet átvinni az üzembentartó másik meglévő, vagy újonnan vásárolt gépjármű biztosítására.

Amennyiben az üzemben tartó egy adott gépjárműre már rendelkezik szerződéssel, és annak hatálya alatt másik azonos járműkategóriába tartozó gépjárműre is szerződést köt (párhuzamos üzemeltetés), az új szerződést A00-ba kell besorolni.

Tehát az üzembentartó már megszerzett bonus-malus fokozata megmarad, és az arra jogosító időtartam tovább folyik, ha a szerződés megszűnik - kivéve díjnemfizetés miatti megszűnés - , és a szerződés megszűnésétől számított két éven belül a biztosított új szerződést köt akár ugyanazon, akár más biztosítónál.

Frissítés dátuma: 2024.01.11.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat