Gyakori kérdések - Kötelező biztosítás

Gyakran ismételt kérdések a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás témaköréből. Kattintson a kérdésre, hogy megkapja a választ. Nem találta meg, amit keresett, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot.

1. Mi a biztosítási alkusz?

A biztosítási alkusz közvetítő szerepet tölt be az ügyfél és a biztosítótársaság között. Kapcsolatban áll a biztosítókkal, és közvetíti azok termékeit. Segíti az ügyfelet abban, hogy biztosításának megkötését minél hatékonyabban, gyorsabban és kényelmesebben tudja intézni.

2. Mi az előnye az online biztosító váltásnak?

 Időt és pénzt takaríthat meg, hiszen cégünk minden ügyintézést átvállal Ön helyett.
Honlapunkon keresztül néhány perc alatt elvégezheti a díjszámítást, a szerződés megkötése után csak egyetlen teendője van, visszaküldeni cégünkhöz az aláírt alkuszi megbízást, amellyel felhatalmaz minket arra, hogy eljárjon a nevében biztosítási ügyeinek intézésében.

3. Hogyan köthetek biztosítást ?

 A KGFB, Casco, Lakásbiztosítás, Utasbiztosítás megkötésének egyik legegyszerűbb módja, ha honlapunkon keresztül köti meg. Az Ön számára legmegfelelőbb biztosító kiválasztását, majd a szerződéskötéshez szükséges adatok megadását követően honlapunkon azonnal meg is kötheti biztosítását. Szerződésének érvényesítéséhez az aláírt alkuszi megbízás visszaküldésére van szükség.

4. Mi a teendőm a gépjármű vásárlásakor?

 A biztosítási szerződést a gépjármű hivatalos átíratása előtt meg kell kötni, csak meglévő kötelező biztosítással történhet meg az átíratás. A biztosítás megkötéséhez szükség lesz a tulajdonjogot átruházó (adásvételi) szerződésére.

5. Mi a teendőm a gépjármű eladásakor?

 Gépjármű eladásakor be kell mutatni a biztosítónak a tulajdonjogot átruházó (adásvételi) szerződést. A szerződés a tulajdonjog átruházásának napján (24. órakor) megszűnik. A szerződésnek eddig az időpontig díjjal rendezettnek kell lennie.

6. Mi a teendőm, ha a gépjárművemet ki akarom vonatni a forgalomból?

A gépjármű forgalomból történő kivonásához el kell juttatni a biztosítóhoz a forgalmi engedély másolatát, amelyben az okmányiroda által be van jegyezve az ideiglenes kivonás. A forgalomból történő ideiglenes kivonás legfeljebb 6 hónapig tart.

7.  Mi a teendőm, ha újra forgalomba akarom helyezni a gépjárművemet?

 A gépjármű ideiglenesen legfeljebb 6 hónapig vonatható ki a forgalomból. Újra forgalomba helyezésnél elsőként a biztosítótársaságot kell értesíteni, az okmányirodában bejegyzik a forgalomba történő visszahelyezést.

8.  Hogyan tudok biztosítót váltani?

A 2009. évi LXII. tv meghatározza a biztosító-váltás feltételeit is.
Akik 2010. január 1-je előtt vásároltak gépjárművet, a biztosítási évfordulójuk  január 1-je, tehát a váltásra ekkor van lehetőségük. Azok akik 2010. január 1-je után vásároltak gépjárművet, a biztosítási évfordulójuk már a kockázatviselés kezdete után pontosan egy év múlva lesz.
A biztosítás felmondását mindkét esetben az évforduló előtt 30 nappal kell eljuttatnia biztosítójához, azonban ha rajtunk keresztül köti meg biztosítását, semmi más dolga nincs, mint az alkuszi megbízást legkésőbb az évforduló előtti 35. napig visszajuttatnia cégünkhöz, és intézzük biztosításának felmondását és megkötését is.
2013. január 1-től változott a biztosítók díjhirdetési lehetősége. A korábbiak szerint a biztosítók kötelesek voltak minden év október 30-ig két országos napilapban megjelenítetni a következő évre vonatkozó díjakat, amelyeket 1 évig nem változtathattak meg, azonban a változással már lehetőségük van év közben bármikor díjat hirdetni. Az adott díjtarifa ismeretében az ügyfelek legkorábban 60 nappal az évforduló előtt kezdeményezhetik a biztosító váltást. Nem változott a biztosító tájékoztatási kötelezettsége az ügyfelek következő évi díjával kapcsolatban: a biztosítási időszak utolsó napját megelőző ötvenedik napig az elküldött írásos értesítőben tájékoztatja a szerződő felet a biztosítási évfordulóról és a következő biztosítási időszakra várható díjról.

9. Mivel tudom igazolni a biztosításomat?

 A kötelező biztosítás igazolására szolgál a befizetett csekkszelvény, a nemzetközi zöldkártya, és a biztosító által küldött igazoló szelvény.

10. Mi a teendőm káresemény bekövetkeztekor, ha nem én vagyok  a károkozó?

Káresemény bekövetkezésekor a biztosítók által kiadott baleseti bejelentőt (kék-sárga) mindkét félnek ki kell töltenie, és el kell juttatni a károkozó fél biztosítójához. A károsult a káreseményt – annak bekövetkezésétől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. A biztosítók a bejelentési kötelezettség időtartamától eltérhetnek.
A biztosított köteles a káresemény részletes leírását ( a káresemény lényeges körülményeivel) 5 napon belül a biztosítónál írásban bejelenteni, valamint azt is, hogy a biztosított ellen indult-e peres eljárás.

11. Mi a nemzetközi zöldkártya?

A zöldkártya egy nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat, melyet a biztosítók állítanak ki a biztosított számára, hogy a meglátogatott országban igazolni tudják a kötelező gépjármű-biztosítás meglétét. Ez a dokumentum nem azonos a gépjármű környezetvédelmi zöldkártyájával!

12. Mi a teendőm, ha ellopták a gépjárművemet?

A gépjármű ellopása esetén bejelentést kell tenni, ezután a rendőrség nyomozást kezd. A kötelező gépjármű felelősség-biztosítást csak a nyomozás felfüggesztése után lehet megszüntetni, a felfüggesztésről szóló határozat bemutatásával.

13. Hogyan emelkedhet a bónuszom?

 
A bónusz abban az esetben emelkedik, ha az adott megfigyelési időszakban (előző naptári évben) a KGFB szerződés legalább 9 hónapig hatályos és a teljes időszakban kármentes.

14. Hogyan ruházhatom át a bónuszomat?

A bónusz csak ugyanarra a személyre, ugyanabban a gépjármű kategóriában ruházható át a szerződés megszűnésétől számított két évig.