Minden amit a gépjármű átírásról tudni kell

Egy használt autó megvásárlásának a folyamata, ha mindenféle szempontból helyesen, a törvényi előírásoknak megfelelően szeretnénk eljárni számos, elsősorban adminisztratív teendővel jár együtt.

Az alábbi írásban próbálunk minden lényeges mozzanatára rávilágítani, hiszen az átírás kalkulátor neten való felkutatása csak egy apró lépése a teljes folyamatnak.

Amiket még az átírás előtt el kell intézni

Még mielőtt neki látunk az átírás folyamatának, három kihagyhatatlan lépést kell megtennünk. Az első az adásvételi szerződés megkötése.

Ha az árról már megalkudtunk az eladóval, akkor a pénz átadásával egy időben ki kell tölteni az adásvételi szerződést. Ez egy olyan okirat, amely igazolja a gépjármű tulajdonosváltását. Egy nagyon precíz szerződésnek percre pontosan tartalmaznia kell az átadás időpontját.

Ha nem akarunk felesleges köröket futni, akkor négy példányban készítsük el a gépjárműátírásról szóló szerződést, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mind a négy példányon az eredeti (tehát nem fénymásolt, beszkennelt és kinyomtatott autóátírási papírok) aláírások szerepelnek. Két példány a vevőt, kettő pedig az eladót illeti.

A második elengedhetetlen dolog a gépkocsi átírás menete során a kötelező biztosítás megkötése.

A kötelező biztosítást az új tulajdonosnak az adásvétel napján kell megkötnie, ellenkező esetben fedezetlenségi díjra számíthat. Ez egy bizonyos összegű napidíj, melyet a MABISZ-nak kell megfizetnünk a kötelező biztosítás hiányában. A KGFB megkötése akár online is kivitelezhető, a különböző kalkulátorok segítségével rendszerint egyszerre láthatjuk a magyarországi biztosítók ajánlatait, így könnyen kiválaszthatjuk a számunkra legkedvezőbbet.

Ha nem online szeretnénk ezt megkötni, hanem pl. telefonon, akkor a biztosítás díjának kiszámításához szükség lesz a jármű forgalmi engedélyére, illetve a tulajdonos személyi igazolványára és jogosítványára.

Végül, de nem utolsósorban hátra van még az eredetiségvizsgálat. Ez az erre a célra kijelölt műszaki vizsgaállomásokon történik, érdemes a lakóhelyünkhöz közeli helyszínt választani. Az adásvételi szerződést, a kinyomtatott biztosítási ajánlatot és a személyes okmányainkat mindenféleképpen vigyük magunkkal - az eredetiségvizsgálat díját a helyszínen kell megfizetni.

Hogyan zajlik az átírás?

Az eredetvizsga befejeztével kapunk egy igazolást, amit a többi okmánnyal együtt el kell vinni a Kormányablakba. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, úgy érdemes időpontot foglalni a gépkocsi átírásához, hogy ne kelljen csak ezért akár órákat várnia.

Az átírást a Kormányablakban el is végzik, illetve ott kell befizetni az átírási költség további tételeit. Ezek között megtalálhatóak a vagyonátruházási illeték (ez alól pl. mentesülnek a környezetkímélő gépkocsit vásárlók), az új forgalmi engedély és az új törzskönyv díja. Ezt megtehetjük postai csekkel, amit ott a helyszínen adnak, vagy lehetőség van bankártyásfizetésre is. A gépjármű átírás folyamata (ezen az állomáson) mintegy 10-15 percet vesz igénybe.

Az új forgalmi engedélyt azonnal megkapjuk, az új törzskönyvet pedig postán küldik ki, ami általában 2 hetet vesz igénybe. A gépjárműadó tekintetében a magánszemélyeknek külön intéznivalója nincs, az adóosztály a következő évtől automatikusan küldi a gépjárműadó csekkjét.

A gépjármű átírás folyamatát bármelyik Kormányablakban el lehet intézni. Lényeg, hogy a fenti dokumentumok és fizetnivalók időben rendelkezésre álljanak. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben kiskorú természetes személy a jármű tulajdonosa, úgy törvényes képviselője vagy a törvényes képviselője által meghatalmazott (megbízott) személy járhat el.

Mekkora összegre számíthatunk?

Ahogy a fentiekben is említésre került az átírás végösszege lényegében négy tételből tevődik össze:

Belsőégésű motorral működő gépjárművek esetén a vagyonátruházási illeték díja a gépjármű kora és teljesítménye alapján kerül kiszámításra, míg az eredetvizsga díja a lökettérfogat nagyságától függ, vagyis ezek a költségek gépjárművenként változnak. Ezzel szemben az új forgalmi engedély és törzskönyv egységesen 6-6 ezer forint.

A pontos összeg könnyen meghatározható egy online átírási költség kalkulátor segítségével, ehhez a gépjármű gyártási évére, teljesítményére, és lökettérfogatára lesz szükségünk.

Fontos tudni, hogy amíg az eredetiségvizsga díját az adott vizsgaállomáson, addig a többi költséget a Kormányablakban kell megfizetni.

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy az eredetvizsga nem minden esetben kötelező. A legtöbb tulajdonjogszerzés valóban úgy néz ki, hogy egy magánszemély egy idegentől vásárol egy már forgalomban lévő gépjárművet, ebben az esetben természetesen szükség van eredetvizsgára. Emellett a gyártótól származó, járműkísérő lappal nem rendelkező új gépjármű esetén is szükséges ez a lépés.

Azonban, ha az átírás közeli hozzátartozók között, vagy öröklés útján történik, nem kötelező eredetvizsgát végezni.

Milyen adatokra és dokumentumokra lesz szükség?

A kérelem benyújtásakor az alábbiakat kell bemutatni:

 • az adásvételi szerződés egy eredeti példányát,
 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,
 • az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
 • a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, vagy a mentességet igazoló okiratot (pl. egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti vagyonátruházása esetén házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat; ha környezetkímélő gépkocsiról van szó, a gépjármű irata)
 • az ügyfél-azonosító okmányt, ami
 • személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott
 • személyazonosságát igazoló okmány, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás,
 • jogi személy esetében
 • ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot
 • a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz esetében - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását,
 • a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot.

Forgalomból ideiglenesen kivont jármű átírása

Attól függetlenül, hogy lejárt a műszakink, és egy darabig nem fogjuk használni az autót, a kötelező biztosítást még folyamatosan életben kell tartani, hiszen csak akkor nem kell díjat fizetni, ha a jármű ideiglenesen kivonásra kerül a forgalomból.

Ezért, ha valaki előre tudja, hogy huzamosabb ideig nem fogja használni a járművét, és a műszakit is csak későbbi időpontban végezteti el, akkor anyagilag jobban jöhet ki, ha inkább elintézi az ideiglenes forgalomból való kivonást.

Amennyiben olyan járművet veszünk, melynek le van járva a műszakija, akkor is szükséges a saját nevére egy új kötelezőt kötni, mert az ügyintézéskor kelleni fog, sőt a műszaki vizsgára sem lehet elvinni, amíg nincs érvényes biztosítás. Az eredetiségvizsgálatkor is be kell mutatni az érvényes kötvényt, így amíg nincs meg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, a jármű nem kerülhet az új tulajdonos nevére.

Ha valaki csúsztatja a befizetés határidejét, igencsak jó eséllyel fog ráfizetni a pótdíjakkal, késedelmi kamatokkal együtt, még abban az esetben is, ha „csak” a műszaki vizsgára indult el az autóval. A kötelező biztosítást ugyanis lejárt műszaki vizsga esetén is meg kell kötni, máskülönben a biztosító fel fogja bontani a szerződést, majd kényszerből újra meg kell kötnünk az adott társaságnál, és az elmaradt díjakat visszamenőlegesen meg kell fizetni.

Ehhez még hozzáadódhat az is, hogy ilyenkor a Kormányablak minden külön felszólítás, értesítés nélkül kivonathatja a gépjárművet a forgalomból, ezt követően a forgalomba való visszahelyezésnek megint csak szép összegű díja van - így minden esetben megéri a kötelező biztosítás folytonos fizetése.

Az átírásnak 15 napon belül meg kell történnie. A 15 napon túli késedelmes intézésekor csak abban az esetben tekintenek el a büntetéstől, ha a tulajdonos teljes mértékben igazolni tudja, hogy önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe. Ha viszont saját hibából ered a vétség, akkor számolni kell azzal, hogy a hatóság akár még ki is vonhatja a gépjárművet a forgalomból.

Egyéb tudnivalók

Mi a következménye, ha nem jelentem be vevőként a jármű megvásárlását?

A jármű tulajdonjogának átírása hiányában az új járműokmányok nem kerülnek kiállításra valamint, a Kormányablak az új tulajdonos bejelentésének elmulasztása esetén intézkedik a jármű forgalomból történő kivonásáról. A Kormányablak ezzel egy időben az adóhatóságot is értesíti, tekintettel arra, hogy a jármű vevőjének illetékfizetési kötelezettsége is keletkezik.

Betartandó, fontos határidők

Az átírást a vásárlástól számított 15 napon belül el szükséges intézni. Amennyiben nem érünk rá és mást bízunk meg ezzel, akkor 2 tanú által aláírt meghatalmazást szükséges készíteni.

Gépjármű eladás bejelentése

A gépjármű eladás bejelentése a gépjármű átírásnál egyszerűbb folyamat és szerencsére pénzbe sem kerül. A folyamat magánszemélyek számára az alábbiak szerint zajlik:

 • 8 napon belül az adásvételi szerződéssel el kell menni a Kormányablakba. Természetesen legyenek nálunk azok az iratok, melyek alapján a szerződés ki lett töltve. Az ügyintézés 2-3 percet vesz igénybe, kapunk egy pecsétet az adásvételi szerződésre, ami igazolja, hogy megtörtént a bejelentés.
 • Fel kell venni a kapcsolatot a biztosítóval és náluk is bejelenteni az eladást, ekkor érdekmúlás megnevezéssel megszűnik a kötelező felelősségbiztosítás.
 • A Kormányablak automatikusan értesíti az adóhivatalt, így ide nem kell ellátogatni.
 • Az eladás bejelentése interneten keresztül is megoldható, az alábbi címen.

Ha a gépjármű átírás családon belül történik, az átírás akkor is jár bizonyos költségekkel, mivel a már említett kötelező biztosítást az új üzembentartó (tulajdonos) nevére kötelezően meg kell kötni, valamint az átírásokkal együtt járó új forgalmi engedély és új törzskönyv árát szintén meg kell fizetni.

Átírás költsége alóli mentesség baleset után

Totálkár esetén - amennyiben nem mi voltunk a vétkesek - a biztosító kifizeti számunkra a kár teljes összegét, ebből pedig megvásárolhatjuk új gépjárművünket. Az új autóval azonban kezdetét veszi a gépjármű átírással járó adminisztráció, amelynek költségvonzata nem kis tétel. A biztosító rendszerint az alábbi költségeket téríti meg, de csak utólag, a számlák bemutatásával:

 • vagyonszerzési illeték (a totálkáros autónk motorméretének mértékéig, azon felül nekünk kell fizetni)
 • eredetiségvizsgálat
 • forgalmi
 • törzskönyv
 • címke

A gépjármű átírással kapcsolatos legfontosabb kérdéseket és válaszokat ide kattintva megtalálja.

Frissítés dátuma: 2022.06.28.
További cikkekért keresse fel Blog oldalunkat